GBOO Ernährungstypologie

Ďakujeme za Váš záujem o túto anketu určenú pre hostí/návštevníkov!

Každý seriózne zodpovedaný dotazník prispieva k neustálemu zvyšovaniu kvality ponúkaných služieb v oblasti turistiky a voľného času. Je samozrejmosťou, že Vaše údaje budú anonymne uschované a analyzované. Pri účasti o zlosovanie atraktívnych cien (viac informácií na konci tohto dotazníka) nie je možné spätné vyvodenie jednotlivých osôb. Ďalšie podrobnosti o tomto projekte sa dozviete na webových stránkach: www.kondeor.at/gboo.

Cez odkaz(link) spoločnosti príp. turistickej organizácie ste sa dostali až na toto miesto. Prosím, venujte pozornosť tomu, že jednotlivé časti dotazníka môžu byť preto už vopred vyplnené (napr. názov zariadenia). Aby boli dotazníky čo najstručnejšie, prosíme Vás o ohodnotenie viacerých poskytovateľov služieb turistického ruchu (napr. miesto, hotel alebo múzeum) v jednom dotazníku, a to v prípade, keď sa skutočne nachádzajú na rovnakom mieste a navštívili ste ich v rámci jedného pobytu na tomto mieste. V prípade, že nám chcete poskytnúť Váš názor na zariadenia príp. organizácie z rozličných miest alebo z rôznych pobytov, prosíme o vyplnenie nového dotazníka.

Ďakujeme už na tomto mieste za Vašu cennú spätnú väzbu!