GBOO Ernährungstypologie

Ďakujeme za Váš záujem o túto anketu určenú pre hostí/návštevníkov!

Každý seriózne zodpovedaný dotazník prispieva k neustálemu zvyšovaniu kvality ponúkaných služieb v oblasti turistiky a voľného času. Je samozrejmosťou, že Vaše údaje budú anonymne uschované a analyzované. Pri účasti o zlosovanie atraktívnych cien (viac informácií na konci tohto dotazníka) nie je možné spätné vyvodenie jednotlivých osôb. Ďalšie podrobnosti o tomto projekte sa dozviete na webových stránkach: www.kondeor.at/gboo.

Aby boli dotazníky čo najstručnejšie, prosíme Vás o ohodnotenie viacerých poskytovateľov služieb turistického ruchu (napr. miesto, hotel alebo múzeum) v jednom dotazníku, a to v prípade, keď sa skutočne nachádzajú na rovnakom mieste a navštívili ste ich v rámci jedného pobytu na tomto mieste. V prípade, že nám chcete poskytnúť Váš názor na zariadenia príp. organizácie z rozličných miest alebo z rôznych pobytov, prosíme o vyplnenie nového dotazníka.

Ďakujeme už na tomto mieste za Vašu cennú spätnú väzbu!